ÁSZFInformációk

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) az ALBERT-MODELL Kft. (továbbiakban: „Szolgáltató”), és a Szolgáltató által a www.albertmodell.com weblap látogatói, továbbá a weblapon nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő személyek (továbbiakban: „Ügyfél”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Jelen Általános Szerződési Feltételek kötelező érvényű mind az ALBERT-MODELL Kft. mind a fent meghatározott Ügyfelek számára.

Szolgáltató Adatai:

  • Név: ALBERT-MODELL Kft.

  • Székhely: 2900 Komárom, Felvidéki u. 8. 

  • e-mail cím: info.albertmodell@gmail.com

  • Cégjegyzékszám: 11-09-021131  

  • Adószám: 24180625-2-11

Általános tudnivalók, szerződéskötés

Az ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.albertmodell.com weblapon (továbbiakban:”Weblap”) található elektronikus áruházon (továbbiakban:”Webáruház”) keresztül történik. Az elektronikus áruházban történő vásárlást a 2001. évi CVIII. törvény szabályozza.

Az Webáruházban a vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges. A Webáruházban történő vásárlás regisztrációt nem igényel.

A jelen Weblapon keresztül létrejövő szerződések nyelve a magyar. Az ilyen módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat az Üzemeltető nem iktatja.

Megrendelés

Az Ügyfél a Webáruházban történő megrendelés leadásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weblapon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

Az termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a konkrét termék információs oldaláról lehet megismerni. A termékek mellett közzétett információk tájékoztató jellegűek, a termékekről közzétett képek (különösen azok színei) a valóságostól eltérhetnek. Ha a vásárlás előtt a termékkelkapcsolatban kérdése merülne fel, készséggel állunk rendelkezésére. Amennyiben az Webáruházban található áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a Weblapon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal.

A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Az Áruházban megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

Amennyiben hibás ár kerül a Weblap felületére, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő 0 Ft-os vagy 1 Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. A Weblapon megjelentetett termék képek esetenként csak illusztrációk, azok a valóságtól eltérhetnek.

A megrendelést a Szolgáltató Weblapján keresztül csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen vagy pontatlanul megadott adatokból fakadó szállítási késedelemért, illetve egyéb kellemetlenségért, hibáért semmilyen felelősség nem terheli.

A Webáruházban kizárólag olyan termékekre lehet megrendelést leadni, amelyek raktáron vannak és azonnal kiszállíthatók. Előrendelés csak a Szolgáltatóval előzetesen egyeztetett esetekben lehetséges, vagy ha ezt a Weblap kifejezetten felajánlja.

Megrendelés leadására a pénztár oldalon a megfelelő fizetési, szállítási és kapcsolati adatok megadása után van lehetőség. Az Ügyfél a kiválasztott termékeket az oldalon található „Kosárba” gomb használatával teheti Kosarába a kívánt mennyiségben. A Kosár tartalmát megtekinteni, módosítani a Weblapon található kosár ikonra kattintással lehetséges, ahol módosítható az egyes termékek mennyisége, illetve a Kosár tartalma törölhető. Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmával egyetért, úgy a "Tovább a pénztárhoz" gomb megnyomásával tovább lép a pénztár oldalra. Ezt követően választani tud az átvételi lehetőségek közül illetve meg tudja adni a számlázási és szállítási címét. Ezek után választani tud, hogy hogyan kívánja kifizetni a megrendelésének végösszegét megjegyzést fűzhet megrendeléséhez.

A megrendelés leadására a „Megrendelés elküldése” feliratra kattintást követően kerül sor, ami az Ügyfél részére ajánlati kötöttséget eredményez és a megrendelés visszaigazolása esetén fizetési kötelezettséget keletkeztet.

Szerződéskötés, visszaigazolás

Az Ügyfél által elküldött megrendelés megérkezését a Szolgáltató automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelés sorszámát, dátumát, a megrendelt áruk felsorolását, mennyiségét, árát, a szállítási költséget és a szállítási címet. A Szolgáltató elektronikus rendelés-visszaigazolásával szerződés jön létre a Szolgáltató és az Ügyfél között a rendelés-visszaigazolásban foglalt tartalommal és jelen ÁSZF feltételei szerint. Szolgáltató és az Ügyfél között létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre 2013. évi V. törvény és a 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak.

Szállítási és fizetési feltételek

A Szolgáltató a megrendelt terméket futárszolgálat útján szállítja ki az Ügyfél által megadott címre. a vételár és kiszállítási díj beérkezését követően. A belföldi kiszállítás díja egységesen 1500 Ft/ termék. Több termék vásárlása esetén a kiszállítási díjat a megrendelt termék mennyiség ill. a csomag mérete és súlya alapján a Szolgáltató esetileg állapítja meg és igazolja vissza.

Az Ügyfél által hibásan megadott szállítási cím miatt felmerült károkért és többletköltségekért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket, a már elindított csomagok utólagos összevonása azonban nem lehetséges. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

A megrendelt terméket az Ügyfél a Szolgáltatóval történt előzetes egyeztetés alapján személyesen is átveheti a Szolgáltató telephelyén.

Webárházunkban jelenleg csak banki átutalással lehet fizetni. Bankszámlaszámunk a következő:

Raiffeisen Bank: 12083002-01372614-00100007

IBAN formátumban: HU53120830020137261400100007, SWIFT: UBRTHUHB

Elállási jog és gyakorlásának menete

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján a fogyasztónak minősülő Ügyfelet elállási jog illeti meg a Weblapon keresztül kötött szerződések vonatkozásában a következők szerint:

A Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

  1. a terméknek,

  2. több termék adásvételekor az utoljára szolgáltatott terméknek,

  3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

a Fogyasztó általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Fogyasztó a határidőn belül gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket - sértetlen (külső sérelmi nyomoktól, használattól mentes, eredeti csomagolásban) eredeti számlájával, papírjaival, együtt - indokolatlan késedelem nélkül a Szolgáltató címére (ALBERT-MODELL Kft. 2900 Komárom, Felvidéki u. 8.) visszajuttatni, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.

A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket. A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli.

Vita esetén a Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a fent meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezésé

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a kiszállítási költséget is. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató.

Jótállás

Szolgáltató termékeire 12 hónap jótállást vállal. A jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

A jótállás időtartama a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával kezdődik.
Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát pl. szakszerűtlen üzembe helyezés, vagy- rendeltetésellenes használat, okozta.

A hibás, sérült terméket a Szolgáltató díjmentesen kicseréli, amennyiben ezt a Fogyasztó a vásárlás/kézhezvétel napjától számított 3 munkanapon belül jelzi és a hibás, sérült terméket egyidejűleg visszaküldi a Szolgáltatónak.

A (kellék)szavatosságra, jótállásra és a szavatossági valamint jótállási ügyintézés további részleteire a Ptk. ill., a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet, illetve az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezései irányadók.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felelősség

A Weblapon található információk kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, helyességéért és teljeskörűségéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weblap használói által tanúsított magatartásért.

A honlapra mutató linkek és frame-k használata

Kizárólag a Weblap fő oldalára mutató linkek engedélyezettek, mélyebb linkek nem alkalmazhatóak. Tilos a Weblap oldalainak keretezése, úgynevezett frame-be helyezése.

A linkelő weboldal az Szolgáltató logójának sem a méretét, sem megjelenítését nem módosíthatja.

A linkelő weboldal nem keltheti azt a benyomást, hogy az Szolgáltató javasolja vagy egyébként támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás ill. termék igénybevételét vagy megvásárlását.

A linkelő weboldal nem szolgáltathat vagy tartalmazhat valótlan információt az Szolgáltatóról, valamint az Szolgáltató és a linkelő weboldal fenntartója között fennálló jogviszonyról.

A linkelő weboldal nem tartalmazhat jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy a közízlést sértő tartalmat.

Ettől eltérő szabályok kizárólag az Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén alkalmazhatók.

Szerzői jogok

A Weblap szerzői jogvédelem alatt áll. A Weblapon keresztül megjelenített valamennyi tartalomnak Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja (többek között szövegek, ábrák, fényképek). A Weblap tartalmának valamint egyes részeinek adathordozóra mentése vagy nyomtatása kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A regisztráció, a Weblap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfél számára a Weblap felületén szereplő bármely kereskedelmi név vagy védjegy használatára. 

Egyéb rendelkezések

A jelen Általános szerződés feltételekre továbbá a jelen honlapon keresztül létrejövő szerződésekre – különösen a Webáruházon keresztül létrejött adásvételi szerződésekre – a Magyar Köztársaság joga irányadó. Az ezekkel kapcsolatos jogviták elbírálására a Felhasználó és az Üzemeltető kölcsönösen aláveti magát a Győr Járásbíróság ill. a Győri Törvényszék kizárólagos illetékességének.